– capture your life

Om


Ekebydalen startade jag januari 2011 som en sida där jag ville samla länkar, dela med mig av foton och lite av mina olika projekt på en sida. Namnet Ekebydalen komer från ett område i Uppsala vars jag på senare tid har spenderat mycket tid. Den 5 juni 2010 fick vi ta över en igenväxt odlingslott hos föreningen Ekebyodlarna som har sina lotter i Ekebydalen. Det har blivit till en liten oas för mig. Här på sidan kommer det dyka upp bilder och lite ur vad som sker i min vardag just nu. Alla bilder på sidan är tagna av mig och får inte kopieras utan tillåtelse. Länka till sidan/inlägg kan ni göra utan att fråga. Men om ni ska ta en bild och bädda in i en egen publicering så fråga innan. Om ni ser er själva publicerade på sidan, men mot förmodan inte skulle vilja vara med kontakta då mig. Mer om min kamera och objektiv här.

Historia

Ekebydalen med vattenfyllda lertäkter har iordningställts till en öppen naturpark. Hela området begränsas i stort av f.d. banvallen i norr, i öster av Ekeby bruk och trädridån fram mot Karlsrogatan. Själva objektsområdet består av ett par dammar med omkringliggande ruderatmarker i mitten av den blivande naturparken.

Dammarna har uppkommit genom Ekeby bruks lertäktsverksamhet, när man grävde i glacialleran under grundvattennivån. Samtliga utom två användes under lertäktstiden som kakeltipp och fylldes slutligen igen med sprängsten och diverse fyllnadsmaterial. Lertäktsverksamheten pågick fram till 1965.

Ekebydalen, som är avsatt som närrekreationsområde för Uppsalas västra stadsdelar, har under 1980-talet iordningställts med bollplaner, odlingslotter, gång- och cykelvägar. En promenadslinga med två broar över vatten har byggts. Själva parkanläggningsarbetena påbörjades 1988 och var färdiga under 1991. Förutom de gamla lertäktsdammarna med omgivande ruderatmarker, har omväxlande långgräsytor med örtinslag och flerskiktade dungar anlagts.

Mot slutet av sommaren är dammarna nästan igenvuxna av vass och vattenväxter. I och omkring dem finns ett rikt djurliv, framförallt fåglar, men man finner även groddjur som åkergroda och vanlig groda, samt små fiskar som t.ex. rudor, nors och elritsa.

Under sträckperioden är dammarna förvånansvärt rika på flyttfåglar, men även det häckande beståndet imponerar med sin rikedom. Många stann- och flyttfåglar uppehåller sig här även under vintern. De frörika ruderatväxterna ger härvid rikligt med foder åt olika tättingarter. Av ovannämnda arter som mer regelbundet kan ses här är snösiska, steglits, vinterhämpling, bergfink, blåhake och sävsparv.
Källa: ”Uppsala kommun”